WellSmell-luktträning

Om du helt eller delvis har förlorat luktsinnet kan du rehabilitera det genom regelbunden luktträning. Vi erbjuder ett produktpaket för detta.

Ny artikel på bloggen; Användningen av A-vitamin näsdroppar i luktträning Nyhet! Specialdofter på rea. Du kan komplettera luktträning med speciella dofter

Luktträning

Vår luktträningsprodukt är inte ett läkemedel, utan ett medicinskt instrument som hjälper dig att genomföra rehabiliteringen på ett kontrollerat sätt. Genom luktträning kan du snabbare och bättre återfå luktförmågan.

Produkten är avsedd för personer som på grund av en luktsinnesskada har förlorat luktsinnet helt eller har en reducerad förmåga att känna lukter. Enligt vetenskapliga undersökningar har luktsinnesträning en positiv inverkan på utvecklingen av luktförmågan.


Trestegs utbildning

Det finns tre olika träningsfaser och varje fas pågår i tre månader. Träningen inleds med ett startpaket och därefter går man vidare till följande träningsfaser.

Produkterna är noggrant utvalda, högklassiga, naturliga och rena oljor utan syntetiska ingredienser. Våra eteriska oljor tillverkas av blommor, frukter, blad, rötter och kåda som innehåller aromatiska ämnen.

I vår webbshop kan du beställa WellSmell produktpaket för luktträning.

Börja i tid


Vi rekommenderar att du inleder luktträningen så snabbt som möjligt efter att du förlorat luktsinnet, för enligt undersökningar kan en snabbt inledd träning förbättra återhämtningen och göra den snabbare för en del av patienterna.

Luktträningen borde inledas inom ett år efter att man förlorat luktförmågan, men också träning som inleds mer än ett år efteråt kan ge resultat.

Luktsinne kan utvecklas under lång tid


Genomför alla faser av träningen, för det tar lång tid för luktförmågan att återhämta sig och processen kräver långsiktig träning. Luktförmågan kan fortsätta att bli bättre också 2 – 3 år efter att den förlorats.

Alla våra luktträningsprodukter innehåller fyra noggrant utvalda dofter. Dessa dofter utgör en doftgrupp som stimulerar luktcentret i hjärnan. Doftgruppen kallas även för luktprisma.

Hur ska jag träna?

Reservera tillräckligt med tid för träningen. Det bästa resultatet får du om du är mentalt avslappnad och koncentrerar dig på luktträningen. Gör luktträningen två gånger dagligen, på morgonen före frukosten och på kvällen innan du lägger dig.

Håll burken framför ansiktet nära näsan. Lukta på varje doft i tio sekunder, pausa i tio sekunder och fortsätt till nästa doft. Upprepa träningen en gång till efter att du har luktat på alla fyra dofter. Noggrannare anvisningar finns på förpackningen.

När du börjar din luktträning, slå på en träningsdagbok. Börja fylla i träningsdagboken från första träningspasset. Fyll i diagrammet varje vecka efter ditt morgonträning. Tabellen beräknar sedan ett genomsnitt av dofternas intensiteter och egenskaper så att du kan se utvecklingen av ditt luktsinne. Det är viktigt att komma ihåg att luktsinnet utvecklas.

Videoguide om luktträning

Orsaker till förlorat luktsinne?


Det finns olika orsaker till att man helt eller delvis förlorar luktsinnet. Det kan ske efter att man fallit och skadat sig, på grund av en virusinfektion i övre luftvägarna (bl.a. Covid-19 orsakad av coronavirus) eller i samband med andra mer sällsynta eller till och med oförklarliga orsaker. Försämrat eller förlorat luktsinne kan också bero på polyper i näsan eller åldrande.

Forskning om luktträning


År 2009 inledde professor Thomas Hummel vid universitetet i Dresden en undersökning för att ta reda på om luktsinnet kan påverkas positivt av att man dagligen luktar på olika starka lukter. I 12 veckors tid undersökte han personer som saknade luktsinne (anosmi). Dessa personer hade alla förlorat luktsinnet på grund av en skada mot huvudet, en allvarlig infektion i övre luftvägarna eller av andra outredda orsaker.

Personerna delades in i två grupper. Den ena gruppen luktade dagligen på fyra olika dofter (ros, eukalyptus, citron och nejlika) morgon och kväll i 12 veckors tid. Den andra gruppen deltog inte i luktträningen. Alla deltagares luktsinne testades i början och i slutet av undersökningen med Sniffin ’Sticks -doftpennor. Enligt undersökningen förbättrades luktfunktionen hos den grupp som gjorde luktträning, vilket observerades i testet med doftpennor och i tröskelvärdena för de dofter som användes i träningsprocessen. Luktfunktionen förändrades däremot inte hos den grupp som inte hade gjort luktträning. Resultatet visade att också en kortvarig, strukturerad träning med utvalda dofter kan öka luktsinnets känslighet.

Utöver doktor Hummels undersökningar finns det också ett flertal andra undersökningar om luktträning som visar att luktträning två gånger om dagen påverkar luktförmågan positivt. Effekten av daglig träning märks efter 6 – 7 månader, men den är dock mycket beroende av patientens individuella situation. Luktträning är inte ett läkemedel, utan ett sätt att främja återhämtningen och göra den snabbare.

Forskning

Thomas Hummels undersökning från 2009 om luktträningens inverkan på patienter med nedsatt luktförmåga:

Effects of olfactory training in patients with olfactory loss – PubMed (nih.gov)

Övriga undersökningar i ämnet:

Modified olfactory training in patients with postinfectious olfactory loss – PubMed (nih.gov)

Olfactory training is helpful in postinfectious olfactory loss: a randomized, controlled, multicenter study – PubMed (nih.gov)

Use of olfactory training in post-traumatic and postinfectious olfactory dysfunction – PubMed (nih.gov)

The effect of olfactory training on odor identification in patients with traumatic anosmia – PubMed (nih.gov)

Olfactory training in patients with Parkinson’s disease – PubMed (nih.gov)

Parosmia is Associated with Relevant Olfactory Recovery After Olfactory Training – PubMed (nih.gov)

Olfactory Training for Postviral Olfactory Dysfunction: Systematic Review and Meta-analysis – PubMed (nih.gov)